Basiscursus

Basiscursus

Basiscursus : Leren Samenwerken

Verbluffende resultaten!!!hondenschool friesland basiscursus

Gedragsverandering bij de hond begint bij gedragsverandering van de baas.
Onze hond is onze spiegel.
Zodra wij ons gedrag veranderen heeft dit zijn weerslag op het gedrag van onze hond. Praktijk begeleiding en theorielessen in inzicht in lichaamstaal en leerprocessen van uw hond d.m.v:

-Gedragtest
-Gedrag van uw hond begrijpen
-Lessen in lichaamstaal
-Gedragsproblemen voorkomen
-Oorzaken van probleemgedrag
-Oplossen van probleemgedrag

De basiscursus is het paradepaardje van de Martin Gaus organisatie. Kiest u voor de basiscursus, dan kiest u voor een opvoeding waarbij het accent ligt op samen plezier beleven in leren, dan kiest u voor kennis en inzicht, hoogwaardige service op basis van ervaring en vakbekwaamheid.
Doel van de cursus is u inzicht te verschaffen in leerprocessen en lichaamstaal van de hond en de hond te leren zijn aandacht volledig op u te richten, waardoor er een prima relatie tussen baas en hond wordt bereikt.
De Martin Gaus- methode stimuleert op uiterst nauwkeurige wijze het gewenste gedrag van uw hond.
Uw hond leert zichzelf het gedrag aan, met u als coach.

hondenschool friesland basis cursus

De basiscursus is een intensieve, leerzame cursus gedurende een zeer korte tijd.
U komt 3x per week gedurende 31/2 week naar de hondenschool. De lessen bestaan uit een praktijkgedeelte en een theoriegedeelte.
U krijgt schriftelijk lesmateriaal dat elke les besproken wordt en aangevuld met unieke videobeelden.

De basiscursus gaat van start met een introductieles. U krijgt die avond uitleg over onze werkwijze en een demonstratie over het gebruik van de clicker..
Tevens wordt er besproken met welk doel en hoe de gedragstesten verlopen.
Deze individuele gedragstesten worden op de eerste lesdag van de cursus afgenomen.
In deze test worden reactiepatroon en karakter van de hond vastgesteld, zodat wij tijdens de lessen hier optimaal op in kunnen spelen.

U krijgt specifiek huiswerk mee, waarmee u de basisoefeningen kunt gaan integreren in uw thuissituatie. Uw hond moet het immers in uw omgeving gaan doen. Bovendien geven we naast het lesmateriaal ondersteunende therapieën mee.

Praktijkles:

Om problemen te voorkomen of op te lossen is het van groot belang heel precies te weten hoe u uw hond het beste kunt begeleiden. Al onze cursussen zijn erop gebaseerd het gewenste, goede gedrag te belonen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de clicker. Tijdens de praktijklessen leert u door het gebruik van de juiste lichaamstaal de aandacht van de hond op u gericht te houden. Daarnaast wordt er extra aandacht gegeven aan eventueel probleemgevend gedrag van uw hond, zoals bijvoorbeeld: uitvallen aan de lijn, agressie naar honden of mensen, weglopen, trekken aan de lijn, etc.

Theorieles:

Tijdens de theorielessen gaan we dieper in op onder andere leerprocessen en lichaamstaal, ondersteund door videomateriaal. We bespreken de praktijklessen en schenken aandacht aan uw vragen.Op deze manier krijgt u steeds meer inzicht in hondengedrag en zult u merken dat u meer vertrouwen krijgt in uw hond en hierdoor steeds duidelijker leiding aan uw hond kunt geven. Eventueel geïnteresseerde partners en / of kinderen zijn natuurlijk van harte welkom om de Basiscursus bij te wonen. De aanwezigheid van ( alle) gezinsleden is zelfs zeer aan te bevelen, gezien het belang van een door ieder consequente gehanteerde benadering en begeleiding van uw hond.

Persoonlijke evaluatie:

Tijdens les 6 worden er filmopnames gemaakt. We geven u persoonlijke feedback zodat we u en uw hond samen kunnen coachen om uw doelen te bereiken.
De cursus wordt afgesloten met een eindtest, afgenomen door een examinator van de Martin Gaus organisatie.

De lessen worden gegeven op de dinsdagavond-, donderdagavond en zaterdagochtend. Geef u hier op
Geschikt voor iedere hond vanaf 12 weken. Is uw hond ouder? Iedere leeftijd is geschikt. Een hond is immers nooit te oud om te leren.
Geef u hier op 

Hondengedragcentrumfriesland
Uw instructeur Trienke Tjepkema

algemeen